(Ukrainian version below)

SUES (Supporting Ukrainian Editorial Staff) is an initiative of European institutions, infrastructures and organisations, aimed at supporting and sustaining scholarly communication in Ukraine. We reach out to scholarly journals and academic publishers offering help with day-to-day activities, international visibility, infrastructure, and building stronger relationships for the future.

While observing and applauding numerous initiatives of support to Ukrainian scholars, we do notice the lack of specific support to editors and publishers. SUES aims at filling this gap by targeted actions.

In order to better assess the needs of the community we prepared a short questionnaire for journals, publishers and individual editorial staff available here: https://forms.gle/KT9YWx9DhswsTKBj9.

The results will help us with setting up the goals of the initiative and define an initial group of stakeholders to work with.

WHO WE ARE

A coalition of partners invested in open scholarly communications led by OPERAS in cooperation with DOAJ, OAPEN, EIFL, IBL PAN and a group of over 20 French university presses.


Open the Press Release Crowdfunding Campaign

Проєкт – Підтримка українським редколегіям

Проєкт “Підтримка українським редколегіям” (SUES – Supporting Ukrainian Editorial Staff) є ініціативою європейських інституцій, інфраструктур та організацій, що має на меті підтримати та зміцнити наукову комунікацію в Україні. Ми звертаємося до наукових журналів та академічних видавців, пропонуючи свою допомогу у вашій щоденній діяльності, міжнародній видимості, розвитку інфраструктури, та створенню міцнішої співпраці на майбутнє.

Спостерігаючи за багатьма ініціативами, спрямованими на підтримку українських науковців та захоплюючись ними, ми помітили, що бракує проєктів, які б надавали безпосередню підтримку редакторам та видавцям. Проєкт SUES має за ціль заповнити цю прогалину шляхом цілеспрямованих акцій.

З метою кращого визначення потреб спільноти редакторів та видавців, ми підготували короткий опитник: https://forms.gle/KT9YWx9DhswsTKBj9 

Просимо вас  його заповнити, оскільки відповіді допоможуть нам поставити цілі перед нашою ініціативою та визначитися із першопочатковою групою зацікавлених сторін для співпраці.

ХТО МИ? Коаліція партнерів, що працюють у сфері відкритих наукових комунікацій, які очолює OPERAS (Європейська дослідницька інфраструктура з розвитку відкритої наукової комунікації в гуманітарних та суспільних науках) у співраці з  DOAJ, OAPEN, EIFL,IBL PAN та групою близько 20 французьких університетських видавництв.